ناحیه کاربری

دوستان و همراهان سیادی

همانطور که میدانید ساخت آموزش برخی پروژه ها زمانبرتر است و با حمایت شما عزیزان  می توان گامی موثر برای ساخت پروژه های با کیفیت و تکنیکال برداشت.لذا برای استفاده از فایل های آموزشی ویژهُ ناحیه کاربری ویژه را ایجاد نموده ایم. شما با عضویت در اعضای ویژه به همه ی آموزش ها و فایل های ارائه شده در سیاد دسترسی خواهید داشت. و این عمل شما بهترین پشتیبانی از اعضای سیاد هست تا با دلگرمی و خاطری جمع به ساخت آموزش های ویژه بپردازند.

عضویت رایگان
عضویت رایگان
عضویت رایگانشما می توانید از فیلم های آموزشی رایگان و فایل های مرتبط استفاده کنید.
اشتراک ویژه یک ماهه
فقط ۵۰۰۰۰ تومان

اشتراک ویژه یک ماهه

شما می توانید به مدت یک ماه از تمامی فایل های آموزشی و پروژه های استدیو سیاد استفاده نمایید.
اشتراک ویژه یک ساله
۳۰۰۰۰۰ تومان

اشتراک ویژه یک ساله

شما می توانید به مدت یک سال از تمامی فایل های آموزشی و پروژه های استدیو سیاد استفاده نمایید.همچنین می توانید درخواست ساخت پروژه آموزشی مرتبط بدهید که در نوبت بررسی و ساخت قرار خواهد گرغت